Jak se projevuje závislost na alkoholu a jak se léčí?

V naší společnosti existuje řada problémů, o kterých bychom mnohdy nechtěli ani hovořit a spadají více či méně do kategorie tabu. Například v Česku je poměrně pozitivně přijímána konzumace alkoholu, alkohol je zde levný a snadno dostupný. Mnohdy je alkohol vnímán i jako určitá společenská norma a lidé jsou vystavování tlaku svého okolí. Jistě to znáte sami, protože pít je přece normální a kdo nepije je „divný“. Nikdo už samozřejmě nevidí, že alkohol vede k těžkým závislostem a z toho plynoucím zdravotním problémům.

Rozvoj závislosti na alkoholu

Alkohol je zrádný, a tedy i nebezpečný, zejména v tom, že každý má jinou míru tolerance. Proto se také závislost rozvíjí velmi plíživě a u každého jedince jinak. Dopředu nejsme schopni říci, co je vlastně nadměrná míra konzumace alkoholu u konkrétního člověka. Závislost na alkoholu si můžete vybudovat ani nevíte jak, i když si sami myslíte, že máte své pití pod kontrolou. Pokud už navíc sami cítíte, že je to příliš, jen málokdo si dokáže přiznat, že má skutečně nějaký problém a vše se dále prohlubuje. Pád do propasti je pak už velmi snadný a rychlý.

Míra rizika

Je třeba si uvědomit, že konzumace alkoholu s sebou nese vždy určitá rizika. Můžeme samozřejmě hovořit o nízkorizikové konzumaci, avšak jak jsme již uvedli výše, hranice jsou u různých jedinců rozdílné. Světová zdravotnická organizace WHO orientačně uvádí, že nízkoriziková dávka je do 3 dcl vína za den.


Rovněž WHO tedy upozorňuje, že stanové hranice je orientační a nelze ji vztáhnout obecně ke každému člověku. Velmi populární jsou také názory, že určitá konzumace alkoholu může být dokonce zdraví prospěšné, zejména pak víno na srdce do uvedených 3 dcl odpoledne nebo večer. Je však nutno dodat, že tyto informace jsou neprůkazné a konzumace alkoholu může mít u různých lidí odlišné důsledky. Zdravotní rizika jsou však hodnověrně zdokumentovaná a v jasné převaze. Stejně tak léčba závislosti je obtížná.

Publikováno: 01. 07. 2023

Kategorie: Pracuj na sobě

Autor: Jindřich Vlček