Kde získat prohlášení o shodě výrobku?

V Evropské unii platí řada pravidel a formalit, které musíte vyřešit před tím, než uvedete výrobek na trh. Jsou vaší zodpovědností i tehdy, když samotnou výrobu svěřujete nějakému subdodavateli. Pojďme se podívat na zoubek technické dokumentaci a prohlášení o shodě výrobku. Samotná technická dokumentace by měla popisovat návrh, výrobu a využívání výrobku. Prohlášení o shodě výrobku pak má dokázat, že výrobek splňuje veškerá nařízení a normy. Jste-li výrobcem nějakého produktu, před jeho uvedením na trh jste povinni:
 • připravit technickou dokumentaci,
 • zajistit, aby byla technická dokumentace zpřístupněna vyšším orgánům, jakmile je výrobek uveden na trh,
 • uchovávat technickou dokumentaci po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh.
Technická dokumentace je nezbytná k prokázání toho, že výrobek splňuje základní požadavky. Potřebujete ji připojit k CE certifikaci.

Prohlášení o shodě jako důkaz splnění požadavků

Evropské prohlášení o shodě výrobku je nazýváno DoC (z anglického declaration of conformity). Jako výrobce či zplnomocněný zástupce ho musíte podepsat, abyste dokázali, že vaše výrobky splňují požadavky EU. Podpisem DoC přebíráte plnou zodpovědnost za to, že váš produkt je v souladu se zákony platnými v EU. Dokument by měl obsahovat:
 • vaše jméno a obchodní adresu,
 • sériové číslo, model či typ produktu,
 • prohlášení, že přebíráte plnou odpovědnost,
 • způsob identifikace produktu,
 • údaje o subjektu, který posoudil shodu,
 • příslušné právní předpisy, jimž výrobek vyhovuje,
 • vaše jméno a podpis,
 • datum vydání prohlášení,
 • případné doplňující informace.
Prohlášení je pochopitelně nutné přeložit i do angličtiny.

Úkol pro profesionály

S úkony, jako je tento, je rozhodně lepší obrátit se na profesionály. Pomůže vám společnost Profi Cert, certifikační orgán nabízející konzultace, přípravu i řešení certifikátů. Zaměřuje se na výrobky z fólií, plastových granulátů, plastů, autofólií, kontejnery na odpady, pohonné hmoty, oleje, PET láhve, plastové obaly na potraviny apod.

Publikováno: 01. 06. 2022

Kategorie: Nech si poradit

Autor: Denisa Štumplová