Automatizace má obrovský smysl napříč všemi odvětvími

Průmyslová automatizace a robotika představují využití počítačů, řídících systémů a informačních technologií k řízení průmyslových procesů a strojů, které nahrazují ruční práci. Zároveň zvyšují efektivitu, rychlost, kvalitu a výkonnost. Automatizace sahá do takřka všech oblastí od montážních linek přes chirurgii až po kosmetiku. První automatizované systémy se zaměřovaly na zlepšení produktivity, ovšem v současné době se zaměření přesouvá na zlepšení kvality a flexibility ve výrobě. Moderní řídící systémy se vyvíjí nad rámec mechanizace a mají umělé i strojové učení.

Automatizace a robotika nejsou totéž

Automatizace je využití počítačového softwaru, strojů a jiných technologií k provádění úkonů, jež by jinak vykonával člověk. Existuje několik typů automatizace, které mohou zahrnovat virtuální i fyzické úkoly.

Softwarová automatizace

Jedná se o automatizaci úkolů, které obvykle provádí člověk, za pomoci počítačových programů. Automatizace podnikových procesů (BPA) využívá software k formalizaci a zefektivnění podnikových procesů. Robotická automatizace procesů (RPA) zase používá softwarové roboty k napodobování lidí pomocí počítačových programů. Inteligentní automatizace procesů (IPA) zahrnuje využití umělé inteligence k učení se, jak lidé vykonávají různé činnosti pomocí počítačového programu. Rozdíl mezi BPA a RPA je nepatrný, přičemž BPA je nahrazení výrobní linky s lidmi autonomní továrnou a RPA je přidání kolaborativního robota, který bude pracovat vedle stávající pracovní síly.

Průmyslová automatizace

Jedná se o řízení fyzikálních procesů pomocí strojů a řídicích systémů za účelem automatizace průmyslových procesů. V tomto typu fyzické automatizace se používají roboti, ale i jiné nerobotické stroje (například CNC stroje). Jedná se o řízení fyzikálních procesů pomocí strojů a řídicích systémů za účelem automatizace průmyslových procesů. V tomto typu fyzické automatizace se používají roboti, ale i jiné nerobotické stroje, například CNC stroje.

Publikováno: 26. 09. 2022

Kategorie: Rozšiř si obzory

Autor: Denisa Štumplová