Měření hluku napoví, jestli váš provoz nepotřebuje vhodné tlumiče hluku

Řada firem a provozů se potýká s nadlimitním hlukem. Tyto problémy řeší zejména provozy, které se nachází v blízkosti lidských obydlí. Hluk provozu je však nutné regulovat i z důvodu pracovní hygieny zaměstnanců. Jak je na tom vaše firma?

Nechte si provést měření hluku

Zákon stanovuje, jaké maximální hladiny hluku je nutné dodržovat. Nadměrnou hlučnost pak lze řešit řadou funkčních opatření, která vedou ke snížení hlukové zátěže. Na začátku vždy musí stát měření hluku a vypracování akustické studie. Ta poskytne analýzu, na základě které lze navrhnout protihluková opatření přesně na míru daného provozu. Všechny tyto služby na profesionální úrovni, včetně instalace tlumičů hluku, poskytuje firma SAI ATIS.

Tlumiče hluku na míru

Společnost SAI ATIS se soustřeďuje zejména na průmyslová a elektrárenská odvětví, ale i na další obory, ve kterých se objevují požadavky na snižování hluku. Firma dodává kvalitní tlumiče hluku, které se však následně upravují pro potřeby konkrétních provozů. Součástí služeb je i kvalifikované poradenství a zajištění veškerých subdodávek od prověřených dodavatelů z České republiky i z Evropy. SAI ATIS má k dispozici potřebné znalosti a zkušenosti, rovněž veškeré technické zabezpečení a materiál pro realizaci odhlučnění. Firma vždy nabízí taková řešení, která vedou k okamžitým výsledkům, a to na finanční úrovni dostupné konkrétní firmě, pro kterou se opatření realizují. Dodávané systémy poskytují dlouhodobý účinek bez nutnosti náročné údržby. Společnost montuje různé typy tlumičů hluku. Jsou to například tlumiče hluku páry, rezonátorové a kulisové absorpční tlumiče hluku, ale i systémy pro snižování hlučnosti strojů s výdejem tepla, plynových turbín, vzduchotechniky, kouřovodů a spalinovodů apod. Kromě instalace tlumičů hluku firma realizuje i protihlukové kryty.

Publikováno: 19. 07. 2019

Kategorie: Rozšiř si obzory

Autor: Denisa Štumplová