Domácí vězení jako alternativní forma trestu

Domácí vězení je alternativním regulérním trestem, který je řešením některých trestných skutků. Přečtěte si článek od zkušeného advokáta z AK Olomouc, který vám osvětlí, jak domácí vězení funguje.

Co je to domácí vězení

Trest domácího vězení je alternativou k trestu odnětí svobody, která byla v České republice zavedena v roce 2010. Jedná se o omezení pohybu odsouzeného, který se musí pohybovat v určeném čase pouze na určeném místě. Obvykle se jedná o jeho domov.

Nejčastěji je trestanému omezen pohyb ve všední dny ve večerních hodinách a o víkendech po celý den. Mimo toto omezení se může dostavovat například do zaměstnání či k lékaři.

Kdy se domácí vězení využívá?

Tento alternativní trest se využívá například při podmíněném propuštění z výkonu trestu. Soud dle trestního práva může uložit trest domácího vězení také v případě spáchaného přečinu, jestliže lze předpokládat, že tento druh sankce postačí vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osoby a poměru pachatele. Ten musí také složit písemný slib, ve kterém se zavazuje, že bude ve stanovenou dobu pobývat pouze v místě svého bydliště na určené adrese a bude plně spolupracovat.

Jak se domácí vězení kontroluje?

V současné době se kontrola výkonu trestu domácího vězení zajišťuje prostřednictvím elektronického kontrolního systému a namátkových kontrol prováděných probačními úředníky. Elektronický kontrolní systém umožňuje detekci pohybu odsouzeného a monitorování jeho aktivity v době, kdy je v místě výkonu trestu. Dříve, než byl tento systém zaveden, probíhala kontrola pouze formou namátkových kontrol, kdy pracovníci Probační a mediační služby ověřovali přítomnost odsouzeného na místě výkonu trestu. Po zavedení elektronického monitorovacího systému v roce 2018 se tato forma kontroly stala běžnější, avšak i nadále se provádějí namátkové kontroly. Tímto způsobem je zajištěna pravidelná a systematická kontrola výkonu trestu domácího vězení s cílem monitorovat dodržování podmínek uložených odsouzenému soudem.

Publikováno: 04. 04. 2024

Kategorie: Rozšiř si obzory

Autor: Denisa Štumplová