Poskytnutím sídla vaší firmě obvykle služby provozovatelů virtuálních kanceláří nekončí. Víte, čím vším mohou k fungování vašeho byznysu ještě přispět?

Poskytnutí sídla nějaké firmě bývá obvykle pouze základní službou, s níž se můžete u většiny provozovatelů tzv. virtuálních kanceláří setkat. Některým podnikatelům to možná samo o sobě stačí. Je však dobré vědět, že toho ve skutečnosti můžete získat mnohem víc, než jen nezbytnou adresu s registračním číslem a v zájmu co nejhladšího fungování vašeho byznysu byste toho také co nejvíc měli vyžadovat. Víte, jaké další služby chtít, aby využití virtuálního sídla dávalo skutečně smysl a bylo pro vaše podnikání opravdu přínosné? A víte, podle čeho se při volbě jeho poskytovatele řídit především?

Poskytnutí sídla jako fenomén moderního podnikání

Poskytování sídel podnikatelům provozovateli tzv. virtuálních kanceláří je byznys, kterému se v naší zemi velice dobře daří. Dokladem toho je fakt, že se do rukou některého z nich již svěřily zhruba dvě pětiny tuzemských společností. A jistě tak neučinily bezdůvodně. Krom toho, že tak dostály zákonné povinnosti a získaly adresu s nezbytným registračním číslem, která se většinou nachází v nějaké „lepší“ lokalitě velkého města, mohou totiž zpravidla využívat i celý balík doplňkových služeb, který jim umožňuje vcelku plnohodnotně fungovat. To vše přitom za zlomek nákladů obvykle nutných k provozu reálné kanceláře.

K dispozici je cca 200 tuzemských adres

„Dobrá adresa“, kterou vám poskytovatel vaší kanceláře nabídne k užívání je na první pohled nejviditelnějším benefitem, jaký vám tento způsob provozování byznysu přinese. Díky ní totiž dokážete zaujmout podstatně větší množství klientů i potenciálních obchodních partnerů a určité procento z nich se s vámi nakonec do obchodování skutečně pustí. Pro další rozvoj firmy může být taková „pobídka“ mnohdy zásadní a lze ji bez nadsázky považovat za velmi solidní konkurenční výhodu. Poskytovatelé virtuálních sídel u nás v současnosti disponují více než dvěma stovkami takových adres, takže je určitě z čeho vybírat.

Na daňové ráje raději zapomeňte!

Samozřejmě, že se vám nabízí také možnost zřízení firemního sídla i mimo naši republiku a lukrativních lokalit se v cizině najde jistě dostatek. Nejčastěji jsou k těmto účelům využívány země označované jako daňové ráje, které majitelům firem navíc umožňují i citelnou daňovou optimalizaci. V posledních letech však jejich obliba pozvolna klesá a dáno je to především neustále sílícím tlakem těch zemí, jejichž rozpočty jsou touto „daňovou turistikou“ poškozovány. Tažení proti daňovým rájům bude bezesporu pokračovat a společnostem v nich sídlícím budou nejspíš v jejich podnikání kladeny další a další překážky. Vydat se v byznysu právě touto cestou, tedy nemusí být právě ideální volba.

Nejproblematičtější daňové ráje podle aktuálních kritérií EU

Americká Samoa
Guam
Namibie
Palau
Samoa
Trinidad a Tobago
Americké Panenské ostrovy

Rozsah a kvalitu doprovodných služeb není radno podcenit!

Pouhé získání registračního čísla a nějaké „prestižní adresy“ by zřejmě k tak vysoké oblibě virtuálních kanceláří ještě nestačilo. Velmi důležitou roli hraje rovněž úspora nákladů. Odpadá totiž jak placení nezřídka vysokého nájmu za reálné kancelářské prostory, tak i nutnost vyplácet stále vyšší a vyšší mzdu nějakému zaměstnanci, který by každodenní chod takové kanceláře zajistil. Tím se dostáváme k doplňkovým službám, které, jsou-li zajištěny v patřičném rozsahu i vysoké kvalitě, mohou být hlavním faktorem při rozhodování o tom, kam umístit oficiální sídlo společnosti. Víte, co požadovat, abyste nemuseli mít o každodenní bezproblémový chod vaší firmy žádné obavy?

Těchto 5 věcí vyžadujte především!

Solidní poskytovatel vašeho oficiální firemního sídla by vám měl zajistit přinejmenším několik následujících služeb. Bez nich totiž bonus „dobré adresy“ ztrácí poněkud na hodnotě. K čemu vám bude sídlo v prestižní lokalitě, pokud v daném místě nikdo neobstará kontakt s vaší firmou, nepřebere poštu a nevyřídí váš telefonní hovor? 1. RECEPCE – Recepce obsazená někým kvalifikovaným, kdo zajistí prvotní kontakt vaší firmy jak s potenciálními klienty či obchodními partnery, tak i se státní správou, je základem, bez něhož se neobejdete. 2. PŘEBÍRÁNÍ POŠTY - Přebírání, ukládání i případné přeposílání veškerých došlých zásilek by mělo být rovněž samozřejmostí. 3. TELEFONY A FAX – Vyřizování telefonických hovorů i eventuální přeposílání došlých faxových zpráv je také zcela nezbytné. 4. VÝPOMOC S ADMINISTRATIVOU – Vyžadujte též drobné administrativní úkony, které vám váš byznys usnadní. Řeč je zde například o výpomoci s fakturami nebo reklamními materiály, ale též o přepisu či kopírování různých firemních dokumentů a podobně. 5. ZASEDAČKA – Třeba zasedací místnost využijete jen několikrát do roka, ale i přesto byste možnost jejího využití měli při volbě poskytovatele vaší virtuální kanceláře vzít v potaz. Zkrátka by neměla v budově chybět.

„Dobrá adresa“ a prvotřídní služby jsou základem úspěchu

Pokud jste na základě dnešního článku usoudili, že „prestižní adresa“ v kombinaci s dokonalým firemním servisem může značně posílit vaše šance na úspěch v byznysu, pak zřejmě nebylo naše snažení marné. Jestliže se kdy rozhodnete svěřit vaši společnost do rukou některého z provozovatelů virtuálních kanceláří, mějte to na paměti. A dvě kontrolní otázky na závěr: 1. Myslíte, že mít sídlo firmy je zákonnou povinností? 2. Dokážete vyjmenovat alespoň 5 daňových rájů?

Publikováno: 09. 03. 2019

Kategorie: Nech si poradit

Autor: Denisa Štumplová