Proti škodám způsobeným zaměstnancem se lze vhodně pojistit

Na světě neexistuje neomylný člověk. Také proto je potřeba počítat s tím, že u většiny lidí se za jejich profesní kariéru stane, že zkrátka způsobí nechtěnou škodu svému zaměstnavateli. Naštěstí tomu lze předcházet, tedy alespoň pokud se jedná o následky, a to díky komerčním pojišťovacím produktům. Lze pojistit samotného zaměstnance proti škodám, které může v zaměstnání způsobit. Pro zaměstnavatele je taková pojistka nepochybně zajímavá, protože je může ochránit před vysokými ztrátami.

Výběr vhodné varianty pojištění

Před samotným pojištěním konkrétního zaměstnance nebo více zaměstnanců je však potřeba zvážit, jaká je vlastně míra rizika, že daný zaměstnanec způsobí škodu. A také jaká by byla případná výše takové škody. Dle míry rizika posuzují činnost zaměstnanců také samotné pojišťovny. Pokud si vezmeme jako příklad třeba ERGO pojišťovnu, tak ta nabízí tři kategorie pojištění zaměstnanců. Jedná se o následující varianty:
  • Standard
  • Řidič
  • Řidič PLUS
V případě standardní varianty pojištění je to produkt, který vyhoví pro většinu zaměstnanců. Varianta Řidič je potom určena pro ty zaměstnance, kteří využívají služební vozidlo nebo obsluhují stroje. U varianty Řidič PLUS se pamatuje na to, že může zaměstnanec používat služební vozidlo také pro osobní účely.

Už základní pojištění většinou dostačuje

Pojďme se nyní vrátit k tomu, co jsme již zmínili, a sice že standardní pojištění vyhoví pro většinu zaměstnanců. Pokud totiž takový zaměstnanec neobsluhuje stroje nebo nepoužívá služební vůz, je už v rámci základního pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu zajištěn široký rozsah pojistné ochrany. Zároveň je zde nízká spoluúčast a lze se spolehnout na platnost pojištění po celém světě. Sjedná-li takové pojištění zaměstnanci zaměstnavatel, může využít nejrůznějších slev, zejména v případě, pokud chce sjednat pojištění pro větší skupinu zaměstnanců.

Publikováno: 26. 11. 2020

Kategorie: Nech si poradit

Autor: Denisa Štumplová